Fumigatsioon


Firma töötajad on läbinud vastava fumigatsiooni koolituse ja praktika Saksamaal. Meie poolt kasutatavad firma Detia Degesch fumigandid (Fostoksin ja Magtoksin) on käesoleval ajal kõige kaasaegsemad ja tõhusamad kahjuritõrjevahendid. Seejuures antud fumigandid ei kutsu esile töödeldud toodangu mis tahes halvenemist, ei mõjuta selle näitajaid, selliseid nagu idanevus, maitse, lõhn, toote liik ja kulinaarsed
omadused.

Eriti vastupidavate putukate tõrje juhtudel säritusaeg suureneb. Fumigatsiooniaeg peab olema piisav selleks, et tagada töödeldavat toodangut kahjustanud kahjurite täielik hävitamine. Töötlemisperiood peab samuti olema piisav fumigandi maksimaalseks koostoimeks atmosfääriniiskusega, et selle mittelagunenud jäägid oleks minimaalsed või siis neid ei oleks üldse. See kindlustab personali turvalisust, keda ootab ees kontakteerumine toodanguga edasisel hoiustamisel või ümbertöötlemisel ning hoiab ära õnnetusjuhtumite võimaluse peale fumigatsiooni allesjäänud fumigandi jääkidest.

Õigel töötlemisel kaupade fumigatsiooni kestvus võib varieeruda sõltuvalt särituse tingimustest, kuid üldreeglina – madalatel temperatuuridel kahjurite tõrje toimub raskemalt, kuna madalatel temperatuuridel ja madala suhtelise niiskuse juures vesinikfosfiidi gaasi eraldumine toimub nõrgemalt.

Kaupade töötlemise fumigandiga suhtelise niiskuse juures 60% minimaalsed tähtajad:

Õhu temperatuur

Graanulid või Tabletid

Kotid

Fumigant «Alumiiniumfosfiid» (AlP):

Alla 5 0С

Fumigatsiooni ei teostata

Fumigatsiooni ei teostata

5 – 10 0С

8 – 10 päeva

14 päeva

11 – 15 0С

4 – 5 päeva

7 päeva

16 – 25 0С

3 – 4 päeva

Üle 25 0С

3 päeva

Fumigant «Magneesiumfosfiid» (Mg3P2):

Alla 5 0С

Kuni 15 päeva

Kuni 15 päeva

5 – 12 0С

4 päeva

4 päeva

12 – 20 0С

3 päeva

3 päeva

Üle 20 0С

3 päeva

3 päeva


Peale fumigatsiooni faasi kaubad (söödad ja saadused) peavad läbima põhjaliku tuulutuse vähemalt 48 tundi enne seda, kui need jõuavad lõpliku tarbijani.