Inspekteerimisteenused

unnamed (2)unnamed
Käesoleval ajal firma Globus ICITS OÜ on valmis teostama Teie jaoks järgmisi inspekteerimisi:

- Kauba kvaliteedikontroll ja vastavuse tõendamine.
- Lasti koguse määramine laevasüvise järgi (Draught Survey).
- Vedellasti koguse määramine (Ullage Survey).
- Lasti koguse määramine el.kaalul kaalumise meetodil.
- Laeva ülevaatus ja kütuse koguse kindlaksmääramine pardal selle Tšarterisse sisse- ja väljaviimisel (On/Off-Hire Survey, Bunker Survey).
- Laeva tehnilise seisundi ülevaatus (Condition Survey).
- Laevatrümmide, konteinerite, autode laadimiseelne ülevaatus.
- Lasti ülevaatus enne pealelaadimist / mahalaadimist (Pre-shipment inspection).
- Kahjustatud lasti ülevaatus, selle kahjustamise põhjuste uurimine (Damage Survey).
- Segalastide kontrollrevisjonide teostamine laos hoidmise perioodil.
- Proovide võtmine vastavalt ISO/ГОСТ/GAFTA standardite nõuetele.
- Lasti seisundi monitooring selle pealelaadimise / mahalaadimise käigus (Full time supervision).
- Lasti kvaliteedi operatiivne kontrollimine pealelaadimise / mahalaadimise käigus:
a). granuleeritud väetised (NPK, AN, Urea jt.): granulomeetria, karbamiid elektrijuhtivus jt.;
b). teravili (nisu, oder, hirss jt.): proovide võtmine (GAFTA 124 / GOST 24333-2011), niiskussisalduse kontrollimine, loomuliku kaalu, lisandite kindlaksmääramine, teravilja kahjuritega saastatuse kontroll.
- Putukatega saastumisele allutatud erinevate kaupade fumigatsioon.
- Talmaniteenused.

Firmas Globus ICITS OÜ inspekteerimisi teostavad inspektorid ja eksperdid üle 20-aastase töökogemusega nii erinevate segalastide (mineraalväetised kottides, metall slääbides/kangides ja rullides/pakkides, kakaooad ja kakaotoodang, sügavkülmutatud liha, juurviljad, puuviljad ja muud toiduained, paber rullides, autorehvid, erinevad pakendatud kaubad ja tööstusseadmed), kui ka puistlastidega (mineraalväetised, teraviljakultuurid, jahu, süsi, hakkepuit, vanametall jne.).